HKZ

Het HKZ keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg)

HKZ waarborgt een continue aandacht voor de kwaliteit van de praktijk. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Gecertificeerde praktijken hebben het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de patiënt is daarbij altijd het vertrekpunt. Het gaat hierbij niet alleen over de behandelingen, maar ook over de organisatie, de praktijkvoering en de ethiek van het vak fysiotherapie. Het betekent dat ernaar gestreefd wordt verantwoorde, doelmatige en doeltreffende zorg aan te bieden.

Een deel van alle praktijken in Nederland zijn HKZ-gecertificeerd, geleidelijk zullen dat er meer worden.

Wat betekent het HKZ keurmerk voor een praktijk?

  • de zaken zijn intern goed op orde
  • de patiënt wordt principieel centraal gesteld
  • er kunnen betrouwbare resultaten gepresenteerd worden
  • er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening