Chronische nek- en rugklachten

Nek- en rugtriatlon bij chronische nek- en rugklachten

De Rugtriatlon is een specifieke trainingsprogramma voor mensen met chronische of herhaalde klachten in de rug, in combinatie met algeheel verminderde belastbaarheid door een lage trainingsgesteldheid.

Doel van de Triatlontraining is

• uw lichaam langdurig sterker maken, waardoor u meer lichamelijke belasting aankunt
• uw klachten verminderen en veelal volledig laten verdwijnen.

Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste uitgangspunten waarop de triatlontraining gebaseerd is:

*Een goede trainingsopbouw is een trainingsopbouw met vaste doelen in de tijd. Zeker bij langer bestaande klachten, is het belangrijk om op deze manier op te bouwen. Door op een goede manier door te trainen, soms ook als er pijn optreedt, kan in een aantal maanden de pijn veelal overwonnen worden. In sommige gevallen zal misschien pijn bij belasten (in mindere mate) blijven bestaan, maar de belastbaarheid neemt daarbij eigenlijk altijd goed toe.

*Om een correcte trainingsopbouw mogelijk te maken is een goede intake en niveaubepaling cruciaal. Een te hoog startniveau leidt tot klachten. Een te snelle belastingopbouw ook. Een te geringe belastingopbouw zorgt niet voor toename van belastbaarheid.

*Uiteraard is elk mens en elke klacht verschillend. Naast de geprogrammeerde individuele opbouwtraining zal er altijd naar individuele accenten gekeken worden, die zowel in het trainingsuur als in de thuissituatie specifiek aandacht kunnen krijgen.

*Spierkrachttraining is prima voor sporters en volledig gezonde mensen. Bij inactieven en mensen met chronische- of recidiverende klachten dient de opbouw zich te richten op de zwakste schakel in de keten. Dit betreft altijd weefsel dat zich slechts zeer langzaam kan aanpassen. Een trainingsprogramma zal dan ook langzaam maar gestaag in intensiteit moeten toenemen. Daarom is het belangrijk dat een trainingsprogramma voldoende lang wordt aangehouden (De rugtriatlon heeft een duur van 1 jaar!).

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de deelnemers die voor zichzelf trainen in een fitnesscentrum begeleidende klachten krijgt, veelal door een te snelle opbouw ( “dat kan ik makkelijk” betekent: de spieren kunnen dat makkelijk, maar b.v. pezen, banden, kraakbeen e.d. zijn er nog niet aan toe !!)

Fysiotherapeutische begeleiding richt zich hierbij op:

• controle op een goede uitvoering van de bewegingen
• controle op een juiste gestage opbouw volgens programma
• motiveren en waar nodig uitleggen c.q. voorlichting geven
• angst wegnemen
• begeleiding geven voor de thuistraining

Uit onderzoek is eveneens gebleken dat een verbetering van de algehele conditie ook een verbetering van de belastbaarheid op lokaal niveau tot gevolg heeft. Wanneer de conditionele gesteldheid van de deelnemer onder het gemiddelde ligt, dan is het van belang om deze algehele conditie aan te pakken. Een meer actieve levensstijl, waarbij minimaal 2 keer per week een conditionele prikkel plaatsvindt (naast de begeleide training) is dan van belang. Door vastlegging in een eigen trainingsboek en door regelmatige conditiemeting kunnen de vorderingen worden bijgehouden en kan de motivatie worden bevorderd.

In veel gevallen is het belangrijk om specifieke oefeningen ook naast de wekelijkse training in de thuissituatie te doen. Hiervoor is het van groot belang dat de deelnemer precies weet wat gedaan moet worden, hoe vaak, hoe zwaar enz. Hiervoor zullen de oefeningen op heldere wijze door de fysiotherapeut omschreven worden.

Afspraak maken