Er kan een ‘hoorbare klik’ optreden maar dat is geen vereiste. Louter en alleen een hoorbare klik kan niet als een manipulatie opgevat worden. Een geslaagde manipulatie gaat dan ook niet per definitie gepaard met een klik geluid “kraken”. Er is geen sprake van het zgn. “rechtzetten” door “kraken” wat vaker wordt beweerd.