Bij aandoeningen van de chronische lijst, dient u de eerste 20 behandelingen zelf te betalen of uit een aanvullende verzekering te bekostigen. Dit geldt per aandoening (van de lijst) en ongeacht het moment waarop de behandelingen zijn gestart. Het gaat om de eerste 20 behandelingen. Na die eerste 20 behandelingen worden alle behandelingen verder uit de basisverzekering vergoed.

Bij een aantal aandoeningen, bijvoorbeeld vervanging van een knie, geldt een termijn waarbinnen de behandelingen uit de basisverzekering wordt vergoed. Deze termijn begint bij de eerste behandeling. Let op: elk jaar dient u eerst uw (verplicht + eventueel vrijwillig) eigen risico te betalen. Dit geldt voor alle kosten van zorgverleners, behalve de huisarts, de wijkverpleegkundige en de verloskundige. In de praktijk zijn dit vaak de kosten van fysiotherapeut en/of apotheker.