Met een mixpolis hebt u recht op zorg (natura) of op vergoeding van de kosten van zorg (restitutie). In de voorwaarden van uw verzekeraar staat dan aangegeven welke zorg in natura wordt vergoed en voor welke de restitutieregeling geldt.

Voor meer informatie zie ook: www.defysiotherapeut.com