Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico voor iedereen die 18 jaar of ouder is. De eerste zorgaanspraken die vanuit de basisverzekering vergoed worden, komen ten laste van dat eigen risico. Dit kan voor fysiotherapie zijn, maar ook voor andere zorg. Het gaat dus om de eerste nota’s van zorg uit de basisverzekering.

Zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder dit verplicht eigen risico.

Boven op dit verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico De nominale premie van uw verzekering is dan lager. Het vrijwillig eigen risico kent wettelijk een maximaal bedrag van € 500.

Let op! U zult bij kosten vergoed uit de basisverzekering altijd eerst jaarlijks het eigen risico moeten betalen: het verplicht eigen risico plus eventueel het vrijwillig eigen risico.

(Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplicht eigen risico.