Voor de vergoedingen voor fysiotherapie is het van belang te weten of uw aandoening op de zogenaamde lijst ‘chronische aandoeningen’ staat. De inhoud van deze lijst wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Op de lijst staan zowel chronische als niet-chronische aandoeningen. Deze aandoeningen worden vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering. Houd wel rekening mee dat in de basisverzekering een verplicht jaarlijks eigen risico is. Zorgkosten die door de basisverzekering worden vergoed komen eerst ten laste van dat eigen risico.