Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Naast uw leeftijd (onder de 18 wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering) hangt de vergoeding af van de vraag of u een aandoening heeft die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat.