Huisreglement 2018-04-03T10:07:12+00:00

Huisreglement fysiotherapiepraktijk van Heuven Beekbergen

 • Het is verboden te roken in iedere ruimte
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers
 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken
 • U dient bij de 1e afspraak/screening uw legitimatiebewijs mee te nemen
 • Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen bij u in rekening te brengen
 • Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst i.v.m. verstoring van de behandeling
 • U heeft de mogelijkheid om bij iedere behandeling een eigen badhanddoek mee te nemen
 • Alle fysiotherapeuten die werken in deze praktijk zijn geregistreerd in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen
 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF
 • De praktijk houdt zich aan de privacy-regeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut – Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten-/consumentenfederatie en het KNGF
 • De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens
 • De praktijk hanteert de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
 • U heeft recht op inzage in uw dossier