Huisreglement
Fysiotherapiepraktijk Van Heuven Beekbergen

• Het is verboden te roken in iedere ruimte

• De praktijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers

• U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken

• U dient bij de 1e afspraak/screening uw legitimatiebewijs mee te nemen

• Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen bij u in rekening te brengen

• Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst i.v.m. verstoring van de behandeling

• U heeft de mogelijkheid om bij iedere behandeling een eigen badhanddoek mee te nemen

• Alle fysiotherapeuten die werken in deze praktijk zijn geregistreerd in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen

• De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF

• De praktijk houdt zich aan de privacy-regeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut – Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten-/consumentenfederatie en het KNGF

• De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens

• De praktijk hanteert de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

• U heeft recht op inzage in uw dossier