Huisreglement fysiotherapiepraktijk van Heuven Beekbergen

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen

 • Het is verboden te roken in iedere ruimte

 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen

 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets)

 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u daar ophalen

 • U dient bij de 1eafspraak/screening uw legitimatiebewijs mee te nemen

 • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen

 • U heeft de mogelijkheid om bij iedere behandeling een eigen badhanddoek mee te nemen

 • Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst i.v.m. verstoring van de behandeling

 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone sportschoenen te dragen met een witte zool

 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar

 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd  in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat

 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de fysiotherapeut of de hiertoe bevoegde BHV-er op te volgen

 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten/cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut/BHV-er hebben gehouden

 • Alle fysiotherapeuten die werken in deze praktijk zijn geregistreerd in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen

 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF

 • De praktijk hanteert een privacybeleid zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 • De praktijk hanteert de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)