Infomedics

Onze visie: ieder zijn vak.

De vraag naar zorg stijgt terwijl het aantal zorgverleners niet in gelijke mate meegroeit. Tegelijkertijd vraagt de maatschappij om een efficiënter en kostenbewuster werkende zorgmarkt. In dat perspectief is het logisch dat zorgverleners hun tijd vooral gaan besteden aan hun kernactiviteit, het verlenen van zorg.

Zorgverleners hebben ook te maken met administratieve en organisatorische taken, die een relatief groot deel van hun arbeidstijd in beslag nemen. Die taken nemen wij als shared services specialist in de medische sector van ze over waardoor ze kunnen excelleren, efficiënter en met meer plezier kunnen werken en de zorgmarkt als geheel beter kan functioneren.

Missie: Infomedics helpt zorgverleners succesvol te zijn

Infomedics wil zorgverleners helpen hun waardevolle tijd aan zorg te besteden. De zorgverlener in staat te stellen succesvol te zijn in het verlenen van zorg door niet-zorginhoudelijke activiteiten uit handen te nemen. Infomedics levert voor die activiteiten een integrale oplossing die bijdraagt aan efficiënte en betere zorg waar zowel zorgverlener, zorgverzekeraar en overheid als patiënt baat bij hebben.