Kennisnetwerken

Schouder netwerk

Gericht op revalidatie patiënten voor- en na een schouder operatie, samen met de orthopeden Gelre ziekenhuis

Knie netwerk

Gericht op revalidatie patiënten voor- en na een knie operatie, samen met orthopeden Gelre Ziekenhuis

ClaudicatioNET

Is een netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten op het gebied van vaatlijden en looptherapie.

Gericht op mensen met perifeer vaatlijden samen met huisartsen en vaatchirurgen Gelre Ziekenhuis

Slimmer project

Gericht op mensen met diabetes is een vroeg stadium, samen met huisartsen, praktijk ondersteuners, diëtisten en GGD

Diabetes

Netwerk gericht op diabetes patiënten

COPD netwerk

Gericht op patiënten met longproblemen