Kwaliteit van onze fysiotherapeuten

De beroepsgroep voor fysiotherapeuten, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF) wil de kwaliteit van fysiotherapie blijven stimuleren. Daarom heeft het KNGF het Centraal Kwaliteitsregister in het leven geroepen. Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring en (bij)scholing voldoet en werkt volgens de wetenschappelijke KNGF-richtlijnen, kan zich in dit register laten inschrijven.

Alle therapeuten bij Fysiotherapie Van Heuven staan ingeschreven in het CKR en mogen zich Registerfysiotherapeut noemen.

Kwaliteit van onze praktijk

Maar we gaan graag nog een stapje verder en willen nog duidelijker aantonen dat we werken aan kwaliteit. Dit doen we door alle behandelingen die we geven te toetsen aan de meest recente wetenschappelijke inzichten. In onze verslaglegging wordt voldaan aan de normen die hiervoor gelden. Binnen ons team werken we graag en met veel plezier samen; ook vakinhoudelijk toetsen we onze kennis, waarbij ook recente ontwikkelingen binnen het beroep aan de orde komen.

Kwaliteit zoals deze ervaren wordt door de patiënt

Wij stellen het als praktijk erg op prijs als u toestemming geeft voor het afnemen van een tevredenheidsenquete. Als uw behandelingen zijn beeindigd ontvangt u per mail een uitnodiging hiervoor. Het bedrijf Qualizorg voert deze enquetes voor ons uit.