Pluspraktijk

Fysiotherapiepraktijk Van Heuven Beekbergen is al sinds 2011 een pluspraktijk!

Als PlusPraktijk voldoen we aan de hoogst gestelde eisen van beroepsvereniging en zorgverzekeraars d.w.z. leveren we aantoonbaar kwalitatieve en doelmatige fysiotherapeutische zorg!

PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma’s bijvoorbeeld. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit.

Zo kan elke PlusPraktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheids-onderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.

Vaak werken de zorgverleners van een Pluspraktijk ook samen met bijvoorbeeld diëtisten of artsen in ziekenhuizen, omdat sommige klachten een brede aanpak nodig hebben.

Omdat Achmea voor deze regio de grootste zorgverzekeraar is, zie voor verdere informatie: Pluspraktijk

Pluspraktijk Zilverenkruis