Safyra

SaFyrA: Samenwerkingsverband Fysiotherapeuten regio Apeldoorn

Missie

SaFyrA is een goed georganiseerd regionaal dekkend monodisciplinair samenwerkingsverband van fysiotherapeuten in de regio Apeldoorn en omstreken.

Het samenwerkingsverband is opgericht om onze beroepsgroep te positioneren in de sterk veranderende dynamische eerstelijns gezondheidszorg. Hierin leveren wij kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en uniforme fysiotherapeutische zorg.

Visie

Fysiotherapie blijft in de toekomst een belangrijke pijler in de eerstelijns gezondheidszorg. Door het tot stand komen van een onderling stabiel samenwerkingsverband vormen wij een goed toegankelijke partner in multidisciplinaire zorgketens. De onderlinge stabiliteit wordt gevonden door aan het lidmaatschap van het SaFyrA kwaliteitseisen te stellen conform de geldende eisen binnen de beroepsgroep.

Per geleverd product binnen het SaFyrA worden minimaal de kwaliteitseisen gebruikt zoals deze beschreven staan in de betreffende zorgstandaarden. Door binnen SaFyrA een brede en zo volledig mogelijke dekking van praktijken te hebben, bieden wij de cliënt de mogelijkheid om ten allen tijde een zorgaanbieder te vinden in de eigen woonomgeving.

Meer informatie: www.safyra.nl

SaFyra